برنامه نویسی کامپیوتر


بسته برنزی

بسته برنزی کامپیوتر شامل برنامه نویسی پایه، بدون اتصال به پایگاه داده، طراحی گرافیک ظاهری و گزارش گیری از فرمول های محاسباتی می باشد.

بسته نقره ای

بسته نقره ای کامپیوتر شامل تمامی امکانات بسته برنزی، پایگاه داده SQL و سفارشی سازی پایه نرم افزار می باشد.

بسته طلائی

بسته طلائی کامپیوتر شامل تمامی امکانات بسته نقره ای، پایگاه داده NoSQL و سفارشی سازی پیشرفته نرم افزار می باشد.

برنامه نویسی iOS


بسته برنزی

بسته برنزی iOS شامل برنامه نویسی پایه، بدون اتصال به پایگاه داده و طراحی گرافیک ظاهری برنامه می باشد.

بسته نقره ای

بسته نقره ای iOS شامل تمامی امکانات بسته برنزی، پایگاه داده SQL و برنامه نویسی سنسورهای گوشی می باشد.

بسته طلائی

بسته طلائی iOS شامل تمامی امکانات بسته نقره ای، پایگاه داده NoSQL و برنامه نویسی پیشرفته سنسور های گوشی می باشد.

برنامه نویسی اندروید


بسته برنزی

بسته برنزی اندروید شامل برنامه نویسی پایه، بدون اتصال به پایگاه داده و طراحی گرافیک ظاهری برنامه می باشد.

بسته نقره ای

بسته نقره ای اندروید شامل تمامی امکانات بسته برنزی، پایگاه داده SQL و برنامه نویسی سنسورهای گوشی می باشد.

بسته طلائی

بسته طلائی اندروید شامل تمامی امکانات بسته نقره ای، پایگاه داده NoSQL و برنامه نویسی پیشرفته سنسور های گوشی می باشد.

برنامه نویسی تحت وب


بسته برنزی

بسته برنزی تحت وب شامل برنامه نویسی اختصاصی، قابلیت اتصال به موبایل و همراه با پایگاه داده SQL می باشد.

بسته نقره ای

بسته نقره ای تحت وب شامل تمامی امکانات بسته برنزی، امکان اتصال به درگاه بانکی همراه با سئوی پایه وب سایت می باشد.

بسته طلائی

بسته طلائی تحت وب شامل تمامی امکانات بسته نقره ای، بسته امنیت، پایگاه داده NoSQL و سئوی اختصاصی وب سایت می باشد.